Có 5 kết quả:

蠃 loà𤍶 loà𥅦 loà𩇍 loà𫤡 loà

1/5

loà [loả]

U+8803, tổng 19 nét, bộ trùng 虫 (+13 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

sáng loà

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 15

loà [loá, loè, nhoà, nhoè]

U+24376, tổng 15 nét, bộ hoả 火 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sáng loà

loà [lồi, nhõi]

U+25166, tổng 11 nét, bộ mục 目 (+6 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

loà mắt

Tự hình 1

Dị thể 1

loà

U+291CD, tổng 29 nét, bộ vũ 雨 (+21 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trăng loà

loà

U+2B921, tổng 17 nét, bộ nhân 儿 (+15 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sáng loà