Có 2 kết quả:

𤆷 loá𤍶 loá

1/2

loá [đuốc]

U+241B7, tổng 8 nét, bộ hoả 火 (+4 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

loá mắt

Chữ gần giống 2

loá [loà, loè, nhoà, nhoè]

U+24376, tổng 15 nét, bộ hoả 火 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

loá mắt