Có 1 kết quả:

𤑬 loé

1/1

loé [loè]

U+2446C, tổng 19 nét, bộ hoả 火 (+15 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lấp loé

Chữ gần giống 18