Có 2 kết quả:

𨂺 loạng𨈊 loạng

1/2

loạng

U+280BA, tổng 16 nét, bộ túc 足 + 9 nét
giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

loạng choạng

Tự hình 1

Dị thể 1

loạng

U+2820A, tổng 29 nét, bộ túc 足 + 22 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

loạng choạng

Tự hình 1

Dị thể 1