Có 2 kết quả:

穭 luá𧀦 luá

1/2

luá [lúa]

U+7A6D, tổng 20 nét, bộ hoà 禾 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lúa má

Tự hình 1

Dị thể 3

luá

U+27026, tổng 18 nét, bộ thảo 艸 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lúa má

Tự hình 1

Dị thể 2