Có 2 kết quả:

𫃵 luạ𫄉 luạ

1/2

luạ

U+2B0F5, tổng 15 nét, bộ mịch 糸 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụa là

Tự hình 1

luạ [lụa]

U+2B109, tổng 19 nét, bộ mịch 糸 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lụa là