Có 2 kết quả:

論 luận论 luận

1/2

luận [chọn, giọn, gọn, luồn, lòn, lấn, lẩn, lọn, lốn, lộn, lụn, trọn, trộn]

U+8AD6, tổng 15 nét, bộ ngôn 言 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

luận bàn

Tự hình 4

Dị thể 5

luận

U+8BBA, tổng 6 nét, bộ ngôn 言 + 4 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

luận bàn

Tự hình 2

Dị thể 3