Có 1 kết quả:

綠 luốc

1/1

luốc [lục]

U+7DA0, tổng 14 nét, bộ mịch 糸 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

lem luốc

Tự hình 2

Dị thể 5