Có 1 kết quả:

𤻳 luỗi

1/1

luỗi [lỗi]

U+24EF3, tổng 20 nét, bộ nạch 疒 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mệt luỗi

Tự hình 1

Dị thể 2