Có 2 kết quả:

挛 luyên攣 luyên

1/2

luyên

U+631B, tổng 10 nét, bộ thủ 手 + 6 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

câu luyên (co rút)

Tự hình 2

Dị thể 3

luyên [loang]

U+6523, tổng 23 nét, bộ thủ 手 + 19 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

câu luyên (co rút)

Tự hình 2

Dị thể 3