Có 9 kết quả:

幪 móng矇 móng蠓 móng𡒯 móng𤔻 móng𤔽 móng𤔾 móng𧅭 móng𨮵 móng

1/9

móng [màn, mùng]

U+5E6A, tổng 16 nét, bộ cân 巾 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

cái móng (cái mòng: màn chống muỗi)

Tự hình 1

Dị thể 1

móng [mong, mông, mỗng]

U+77C7, tổng 18 nét, bộ mục 目 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

trông móng (trông mong)

Tự hình 1

Dị thể 2

móng [mòng, mông, mống]

U+8813, tổng 19 nét, bộ trùng 虫 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

con móng (loài mòng: ruồi nhặng)

Tự hình 2

móng

U+214AF, tổng 16 nét, bộ thổ 土 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nền móng, móng tường

móng

U+2453B, tổng 17 nét, bộ trảo 爪 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

móng chân, móng vuốt

móng

U+2453D, tổng 17 nét, bộ trảo 爪 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

móng chân, móng vuốt

Tự hình 1

Dị thể 1

móng

U+2453E, tổng 17 nét, bộ trảo 爪 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

móng chân, móng vuốt

Tự hình 1

Dị thể 1

móng [muống, mùng]

U+2716D, tổng 22 nét, bộ thảo 艸 + 19 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hoa móng rồng

móng [muổng, muỗm, muỗng]

U+28BB5, tổng 21 nét, bộ kim 金 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái móng, cái mai (dụng cụ đào đất làm bằng sắt)