Có 2 kết quả:

槾 mận𪴏 mận

1/2

mận

U+69FE, tổng 15 nét, bộ mộc 木 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

mận đào

Tự hình 2

Dị thể 1

mận

U+2AD0F, tổng 18 nét, bộ mộc 木 + 14 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mận đào