Có 1 kết quả:

𫆭 mể

1/1

mể

U+2B1AD, tổng 15 nét, bộ nhục 肉 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nỗi nhớ chàng mang mể biết bao (thương nhớ vẩn vơ)