Có 1 kết quả:

𦚖 mụp

1/1

mụp [bẫm, míp, móp, mạp, mập, mọp]

U+26696, tổng 8 nét, bộ nhục 肉 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mụp mịp