Có 2 kết quả:

湈 mủ𧗅 mủ

1/2

mủ

U+6E48, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

máu mủ

Tự hình 1

Dị thể 1

mủ

U+275C5, tổng 15 nét, bộ huyết 血 + 9 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

máu mủ