Có 1 kết quả:

𦏒 miều

1/1

miều [miêu]

U+263D2, tổng 17 nét, bộ dương 羊 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

mỹ miều