Có 1 kết quả:

𡶀 núi

1/1

núi

U+21D80, tổng 7 nét, bộ sơn 山 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

núi non