Có 1 kết quả:

蝻 nảm

1/1

nảm

U+877B, tổng 15 nét, bộ trùng 虫 + 9 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

nảm tử (bọ sẽ nở ra cào cào)

Tự hình 2