Có 1 kết quả:

𤊢 ngời

1/1

ngời

U+242A2, tổng 12 nét, bộ hoả 火 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngời sáng