Có 1 kết quả:

𢥶 ngủng

1/1

ngủng

U+22976, tổng 23 nét, bộ tâm 心 + 20 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngủng nghỉnh