Có 1 kết quả:

𠦳 nghìn

1/1

nghìn [ngàn]

U+209B3, tổng 12 nét, bộ đầu 亠 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

một nghìn