Có 1 kết quả:

𤈝 nghẹ

1/1

nghẹ

U+2421D, tổng 9 nét, bộ hoả 火 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lọ nghẹ