Có 1 kết quả:

𢫛 ngoắc

1/1

ngoắc [ngoặc]

U+22ADB, tổng 8 nét, bộ thủ 手 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngoắc tay