Có 1 kết quả:

𣌴 ngoặt

1/1

ngoặt

U+23334, tổng 10 nét, bộ nhật 日 + 6 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ngoặt ngoẹo