Có 3 kết quả:

濂 nhèm濓 nhèm𣲹 nhèm

1/3

nhèm

U+6FC2, tổng 16 nét, bộ thuỷ 水 + 13 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

lèm nhèm, nhập nhèm

Tự hình 2

Dị thể 2

nhèm

U+6FD3, tổng 16 nét, bộ thuỷ 水 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lèm nhèm, nhập nhèm

Tự hình 1

Dị thể 1

nhèm

U+23CB9, tổng 8 nét, bộ thuỷ 水 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lèm nhèm

Tự hình 1

Dị thể 1