Có 2 kết quả:

濔 nhễ𥚅 nhễ

1/2

nhễ [nhẫy]

U+6FD4, tổng 17 nét, bộ thuỷ 水 + 14 nét
hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

nhễ nhại

Tự hình 1

Dị thể 4

nhễ

U+25685, tổng 11 nét, bộ kỳ 示 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

nhễ nhại