Có 1 kết quả:

禸 nhựu

1/1

nhựu

U+79B8, tổng 4 nét, bộ nhụ 禸 + 0 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

nói nhựu

Tự hình 3

Dị thể 1