Có 1 kết quả:

𣋆 nhoạng

1/1

nhoạng

U+232C6, tổng 16 nét, bộ nhật 日 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

tối nhập nhoạng