Có 1 kết quả:

𦄇 niệt

1/1

niệt [nịt]

U+26107, tổng 16 nét, bộ mịch 糸 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

niệt trâu