Có 2 kết quả:

瑩 oánh莛 oánh

1/2

oánh

U+7469, tổng 15 nét, bộ ngọc 玉 (+10 nét)
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

oánh (loại đá ngọc): tinh oánh (óng ánh)

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 13

oánh

U+839B, tổng 9 nét, bộ thảo 艸 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

oánh (sợi cỏ)

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 1