Có 5 kết quả:

矾 phèn礬 phèn𥖎 phèn𥽢 phèn𧀭 phèn

1/5

phèn

U+77FE, tổng 8 nét, bộ thạch 石 + 3 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đường phèn

Tự hình

Dị thể

phèn [phàn]

U+792C, tổng 20 nét, bộ thạch 石 + 15 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

đường phèn

Tự hình

Dị thể

phèn

U+2558E, tổng 17 nét, bộ thạch 石 + 12 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phèn chua

Tự hình

Dị thể

phèn

U+25F62, tổng 21 nét, bộ mễ 米 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đường phèn

phèn

U+2702D, tổng 18 nét, bộ thảo 艸 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phèn chua