Có 3 kết quả:

廡 phũ𢰺 phũ𫻉 phũ

1/3

phũ [phủ, vu, , ]

U+5EE1, tổng 15 nét, bộ nghiễm 广 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

phũ phàng

Tự hình 2

Dị thể 6

phũ

U+22C3A, tổng 12 nét, bộ thủ 手 (+9 nét)
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

phũ phàng

phũ

U+2BEC9, tổng 16 nét, bộ tâm 心 (+12 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

phũ phàng