Có 2 kết quả:

拍 phếch𤾷 phếch

1/2

phếch [phách, phạch, phệch, vạch]

U+62CD, tổng 8 nét, bộ thủ 手 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

trắng phếch

Tự hình 3

Dị thể 2

phếch

U+24FB7, tổng 20 nét, bộ bạch 白 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

trắng phếch