Có 1 kết quả:

拍 phệch

1/1

phệch [phách, phạch, phếch, vạch]

U+62CD, tổng 8 nét, bộ thủ 手 + 5 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

béo phộc phệch

Tự hình 3

Dị thể 2