Có 1 kết quả:

菶 phọng

1/1

phọng [phộng, phụng]

U+83F6, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

đậu phọng

Tự hình 2