Có 5 kết quả:

菓 quà𧵟 quà𩚧 quà𩛃 quà𩟂 quà

1/5

quà [quả]

U+83D3, tổng 11 nét, bộ thảo 艸 + 8 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

quà bánh

Tự hình 1

Dị thể 1

quà

U+27D5F, tổng 12 nét, bộ bối 貝 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn quà

quà

U+296A7, tổng 12 nét, bộ thực 食 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn quà

quà

U+296C3, tổng 13 nét, bộ thực 食 + 5 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quà bánh

quà

U+297C2, tổng 19 nét, bộ thực 食 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ăn quà

Dị thể 1