Có 2 kết quả:

權 quàn𣨭 quàn

1/2

quàn [quyền]

U+6B0A, tổng 21 nét, bộ mộc 木 + 17 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

quàn người chết

Tự hình 4

Dị thể 4

quàn

U+23A2D, tổng 12 nét, bộ ngạt 歹 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quàn xác người