Có 2 kết quả:

㤹 quàu𥆿 quàu

1/2

quàu

U+3939, tổng 10 nét, bộ tâm 心 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quàu quạu

Tự hình 1

Dị thể 2

quàu

U+251BF, tổng 12 nét, bộ mục 目 + 7 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quàu quạu