Có 4 kết quả:

囯 quốc囻 quốc国 quốc國 quốc

1/4

quốc

U+56EF, tổng 7 nét, bộ vi 囗 + 4 nét
hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

tổ quốc

Tự hình 1

Dị thể 1

quốc

U+56FB, tổng 8 nét, bộ vi 囗 + 5 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

tổ quốc

Tự hình 1

Dị thể 1

quốc

U+56FD, tổng 8 nét, bộ vi 囗 + 5 nét
giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

tổ quốc

Tự hình 2

Dị thể 19

quốc [cuốc]

U+570B, tổng 11 nét, bộ vi 囗 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Viện Hán Nôm

tổ quốc

Tự hình 5

Dị thể 21