Có 1 kết quả:

逴 rước

1/1

rước [trác]

U+9034, tổng 11 nét, bộ sước 辵 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

rước vào

Tự hình 1

Dị thể 1