Có 3 kết quả:

趠 rượt𧺕 rượt𫑓 rượt

1/3

rượt

U+8DA0, tổng 15 nét, bộ tẩu 走 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

rượt theo

Tự hình 2

Dị thể 6

rượt

U+27E95, tổng 10 nét, bộ tẩu 走 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

rượt theo

rượt

U+2B453, tổng 20 nét, bộ sước 辵 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

rượt theo