Có 1 kết quả:

𧖐 rỏm

1/1

rỏm [róm]

U+27590, tổng 27 nét, bộ trùng 虫 + 21 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

làm sang rỏm