Có 5 kết quả:

溇 sâu漊 sâu蝼 sâu螻 sâu𧒇 sâu

1/5

sâu []

U+6E87, tổng 12 nét, bộ thuỷ 水 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

nước sâu

Tự hình 1

Dị thể 1

sâu []

U+6F0A, tổng 14 nét, bộ thuỷ 水 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

nước sâu

Tự hình 1

Dị thể 1

sâu [lâu]

U+877C, tổng 15 nét, bộ trùng 虫 + 9 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sâu bọ

Tự hình 2

Dị thể 1

sâu [lâu]

U+87BB, tổng 17 nét, bộ trùng 虫 + 11 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

sâu bọ

Tự hình 1

Dị thể 1

sâu

U+27487, tổng 17 nét, bộ trùng 虫 + 11 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sâu bọ