Có 1 kết quả:

𣖧 sòi

1/1

sòi

U+235A7, tổng 14 nét, bộ mộc 木 + 10 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây sòi, lá sòi