Có 1 kết quả:

𨇬 sóm

1/1

sóm

U+281EC, tổng 24 nét, bộ túc 足 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sóm rọm