Có 2 kết quả:

山 sơn杣 sơn

1/2

sơn [san]

U+5C71, tổng 3 nét, bộ sơn 山 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Viện Hán Nôm

sơn khê

Tự hình 6

Dị thể 2

sơn

U+6763, tổng 7 nét, bộ mộc 木 + 3 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

cây sơn

Tự hình 1