Có 3 kết quả:

婥 sước辵 sước辶 sước

1/3

sước

U+5A65, tổng 11 nét, bộ nữ 女 + 8 nét
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)

Tự hình 2

sước [xích, xước]

U+8FB5, tổng 7 nét, bộ sước 辵 + 0 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

sước (bộ gốc)

Tự hình 3

Dị thể 2

sước [xích, xước]

U+8FB6, tổng 3 nét, bộ sước 辵 + 0 nét
phồn & giản thể, tượng hình

Từ điển Trần Văn Kiệm

sước (bộ gốc)

Tự hình 2

Dị thể 2