Có 1 kết quả:

殺 sướt

1/1

sướt [sái, sát, sét, sít, sượt, sịt]

U+6BBA, tổng 10 nét, bộ thù 殳 + 6 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý