Có 3 kết quả:

𤷖 sưng𪽩 sưng𫇁 sưng

1/3

sưng

U+24DD6, tổng 13 nét, bộ nạch 疒 + 8 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sưng tấy

sưng

U+2AF69, tổng 9 nét, bộ nạch 疒 + 4 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sưng tấy

sưng

U+2B1C1, tổng 21 nét, bộ nhục 肉 + 17 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sưng tấy