Có 2 kết quả:

𩪵 sọ𬳛 sọ

1/2

sọ

U+29AB5, tổng 24 nét, bộ cốt 骨 + 15 nét
phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

sọ người

sọ [sỏ]

U+2CCDB, tổng 22 nét, bộ thủ 首 + 13 nét
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sọ người